Brno Open 2012
  IO Adult Latin Faces

Brno Open 2012
  IO Adult Latin R2

Brno Open 2012
  IO Adult Latin Redance

Brno Open 2012
  IO Adult Latin R1 Vol.2

Brno Open 2012
  IO Adult Latin R1 Vol.1

Starší galerie

O konopišťskou růži 2010

Kulturní dum Týnec

Taková pohodová soutěž pod vedením Pavla Kojetína tradičně s přesností atomových hodin. Světlý sál s velký parketem a prostorným okolím.

Martin
Hobby LAT, Hobby STT